Községi könyvtárak

Körmendi arcképcsarnok

<a href="/en/arckep/pavetits-mano">Pavetits Manó</a> <a href="/en/arckep/remetei-filep-ferenc">Remetei Filep Ferenc</a> <a href="/en/arckep/molnar-lajos">Molnár Lajos</a> <a href="/en/arckep/kincs-elek">Kincs Elek</a> <a href="/en/arckep/baxai-t-gyorgy">Baxai T. György</a> <a href="/en/arckep/faludi-ferenc">Faludi Ferenc</a> <a href="/en/arckep/eiben-otto">Eiben Ottó</a> <a href="/en/arckep/ivanyi-bela">Iványi Béla</a> <a href="/en/arckep/bakocz-tamas">Bakócz Tamás</a> <a href="/en/arckep/nemeth-maria">Németh Mária</a> <a href="/en/arckep/madachy-l-karoly">Madáchy L. Károly</a> <a href="/en/arckep/batthyany-strattmann-laszlo">Batthyány-Strattmann László</a>

Eseménynaptár

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Honismereti Egyesület

Visitor Counter

Mai látogatók száma: 409
Tegnapi látogatók száma: 468
Összes látogató száma: 860816

Új Széchenyi terv

Meghívó

meghivo

"Legyen élmény a tanulás - partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásáért"

(TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0226)

Printer-friendly versionPDF version

Szabályzatok


A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár.
A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot betartja, magára nézve kötelezően elfogadja.
A könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe:

Faludi Ferenc Könyvtár központi épülete 9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 4.

Felnőtt részleg.

Nyitva tartás:
Hétfő: 09.30 – 18.00
Kedd: 09.30 – 18.00
Szerda: 09.30 – 18.00
Csütörtök: 09.30 – 18.00
Péntek: 12.00 – 18.00
Szombat: 13.00 – 17.00

Gyermekkönyvtár. 9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 7.

Nyitva tartás:
Hétfő: 13.00 – 18.00
Kedd: 13.00 – 18.00
Szerda: 13.00 – 18.00
Csütörtök: 13.00 – 18.00
Péntek: 13.00 – 18.00
Szombat: 08.30 – 12.00

Felsőberki Fiókkönyvtár 9900 Körmend, Berki u. 18.

Nyitva tartás:
Szombat: 16.00 – 20.00

Nádaljai Fiókkönyvtár 9909 Körmend, Nádaljai u. 19.

Nyitva tartás:
Kedd: 17.00 – 19.00
Péntek: 17.00 – 19.00

Beiratkozás, regisztrálás

A könyvtárhasználónak jogában áll dönteni, hogy milyen módon kívánja igénybe venni a szolgáltatást:
-könyvtári tagként vagy regisztrált könyvtári látogatóként.
A regisztrálás a személyi adatok hitelt érdemlő bizonyításával (személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya) történik. A 14 éven aluliak akkor iratkozhatnak be, ha szülői illetve jótállói igazolást hoznak.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU-tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár számára a tagság feltétele, hogy 18 évnél idősebb magyar állampolgár jótállást vállaljon értük.
A könyvtár a következő adatokat kéri:

 • regisztrálásnál: név, születési hely és időpont, lakcím.
 • beiratkozásnál: név (asszonyoknál leánykori név), születési hely és időpont, anyja neve, állandó lakhely (település, utca, házszám stb.), illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli, személyi igazolvány vagy útlevél száma.
 • a könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: foglalkozás, munkahely, tanulók esetében az oktatási intézmény megnevezése, a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében telefonszámot és e-mail címet.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek.
Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel.
Regisztrálásnál és beiratkozásnál az olvasó illetve látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról és szolgáltatásairól.
Beiratkozásnál jelszó igényelhető az on-line szolgáltatások igénybevételéhez.

Látogatójegy

Térítésmentesen regisztrálással kerül kiállításra, érvényességi ideje 365 nap. Személyre szóló, át nem ruházható.
Tulajdonosát ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtárlátogatás

 • különféle gyűjteményrészek helyben használata, ami szabadpolcon hozzáférhető (a helytörténeti- és folyóirat gyűjtemény kivételével).

 • állományfeltáró eszközök, az adatbázisok önálló használata

 • információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Látogatójeggyel térítés ellenében „Napijegy” váltható, mely a kölcsönzés kivételével jogosít a könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére az érvényes díjszabás mellett.

Olvasójegy

Térítésköteles, érvényességi ideje 365 nap. Személyre szóló, át nem ruházható. Tulajdonosa jogosult a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybe vételére az érvényes díjszabás mellett.

Kiegészítő olvasójegy

Egyes szolgáltatások (DVD- és videó film kölcsönzés) kiegészítő olvasójeggyel vehetők igénybe. A könyvtárba beiratkozott olvasók havi video tári beiratkozási díj ellenében kölcsönözhetnek. Ez a tagság igény szerint meghosszabbítható vagy szüneteltethető.
A látogatójegyet és olvasójegyet érkezéskor a kölcsönző pultnál fel kell mutatni, majd át kell adni az igénybe vett részleg könyvtárosának.
A beiratkozás alkalmával a 16 és 70 év közötti korosztálytól az adott évre vonatkozó díjszabás alapján meghatározott összegű díjat szedünk.
Nem kell beiratkozási díjat fizetniük:

 • 16 éven aluliaknak

 • 70 éven felülieknek

 • az intézmény dolgozóinak és nyugdíjasainak

 • közgyűjteményi dolgozóknak, ha azt megfelelően igazolják

 • a körmendi oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak

Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek:

 • érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők

 • nyugdíjasok

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.
A Gyermekkönyvtár „látogató jeggyel” bárki számára igénybe vehető.
A könyvtárhasználó az általános iskolai tanulmányok befejezéséig beiratkozott tag lehet és veheti igénybe az itt nyújtott szolgáltatásokat a vonatkozó díjszabás alapján.
A fiókkönyvtárakba történő beiratkozáshoz a fentiekben leírt adatok regisztrálása szükséges.
A beiratkozás díjtalan, kiegészítő olvasójegy váltása kell, a DVD kölcsönzéshez, melynek térítési díja a központi könyvtár mindenkori díjszabásának 50%-a.
A könyvtári tagságot igazoló olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni a könyvtár olvasószolgálatánál. Az elveszett jegy pótlásának költsége a könyvtári tagot terheli.

Kölcsönzés

A könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel illetve kiegészítő olvasójeggyel lehet. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentum típusonként és részlegenként:

Felnőtt részleg:

Dokumentum típusa Kölcsönözhető mennyiség Kölcsönzési időtartam
könyv és kölcsönözhető folyóirat 10 db  28 nap
hangzó dokumentum 6 db 28 nap
folyóirat mellékletek  3 db 7 nap
videó és DVD 3 db 7 nap

 

Gyermekkönyvtár:

Dokumentum típusa Kölcsönözhető mennyiség  Kölcsönzési időtartam
könyv és kölcsönözhető folyóirat 10 db 28 nap
hangzó dokumentum  3 db 28 nap
diafilm  6 db 28 nap

 

Fiókkönyvtárak:

Dokumentum típusa Kölcsönözhető mennyiség Kölcsönzési időtartam
könyv 10 db  28 nap
videó és DVD 3 db 7 nap

Hosszabbítás

A könyvek kölcsönzési idejét legfeljebb két alkalommal meghosszabbítjuk, ha nincs rá előjegyzés. A hosszabbítás a lejárati idő előtt kérhető, személyesen, telefonon, e-mailben vagy a honlapon (jelszó birtokában) önállóan is elvégezhető.

Előjegyzés

Az éppen kölcsönzésben levő dokumentumokat kérésre előjegyezzük, az olvasó kérésének megfelelő ideig figyeljük és beérkezésük után értesítést küldünk. A sikeres előjegyzés esetén az értesítés térítésköteles, melynek díja megegyezik a mindenkori postai szabvány levélküldemény díjával, melyet a dokumentum átvételekor kell fizetni.

Könyvtárközi kölcsönzés

A gyűjteményünkből hiányzó műveket – olvasói kérésre – más könyvtárakból meghozatjuk. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer – szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség.
A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről illetve nyilatkoznia kell a térítési díj vállalásáról.
A tőlünk kért dokumentumok átkölcsönzése díjtalan. A visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár fizeti. A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, DVD, CD esetében 10 nap. A határidő egyszer meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
A nem kölcsönözhető dokumentumok esetében eredetiben csak indokolt esetben, vezetői engedéllyel kölcsönözhetők. Másolatküldéskor a mindenkori másolási és postaköltséget kérjük az igénylőtől.
Elektronikus úton díjmentesen maximum 20 oldalig küldünk másolatot.

Helyben használható dokumentumok

A könyvtár helyben használható egységei: kézikönyvtári állomány, helytörténeti gyűjtemény, folyóirat gyűjtemény, CD-ROM állomány.
A nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitva tartás ideje alatt helyben, elsősorban az olvasóteremben használhatják az olvasók, más részekbe átvinni csak könyvtárosi engedéllyel lehet. Igény esetén rendelkezésre áll a térítéses másolás, digitális fényképezés illetve szkennelés lehetősége. Indokolt esetben olvasótermi könyv a vezető engedélyével hétvégére kiadható.

Tájékoztatás

A beiratkozott olvasók igény szerint segítséget kaphatnak az őket érdeklő témák irodalmának megkeresésében, kérdéseik megválaszolásában.
Előzetes megbeszélés alapján tanítási órák, csoportos látogatások, egyéb rendezvények lebonyolítását lehetővé tesszük.

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, digitális fényképezés
A szerzői jogok figyelembe vételével a használók igénybe vehetik a másolatszolgáltatásainkat. Másolat készülhet az eredeti dokumentumról fénymásolással, szkenneléssel és digitális fényképezéssel (a használó gépével) térítés ellenében. Szkennelésnél a kapott másolatot nyomtatjuk, elküldjük e-mailben vagy digitális információhordozóra mentjük igény szerint, mely lehet a felhasználó saját tulajdonú pendrive-ja, vagy a helyben vásárolt CD vagy DVD-lemez.

Internet – használat

Az internet használatára kijelölt számítógépeket érvényes olvasójegy vagy napijegy felmutatása után lehet igénybe venni.
A szolgáltatás térítésköteles. Kezdete rögzítésre kerül. Az igénybe vétel legrövidebb időegysége 30 perc. Alaphasználati egysége 60 perc, ha nincs a szolgáltatásra más várakozó, akkor ez hosszabbítható.
Igény szerint a szolgáltatás biztosítására előjegyzés kérhető.
Egy számítógépet egyszerre maximum 2 fő vehet igénybe. A számítógép beállításain és programjain módosítani tilos.
Szövegszerkesztés esetében saját adathordozó használható.
Mentés esetén saját pendrive illetve helyben vásárolt floppy, CD, DVD használható.
Nyomtatásra is lehetőséget biztosítunk, ez esetben kérje a könyvtáros segítségét, mert a tévesen kinyomtatott oldalakat is ki kell fizetni.
A rendszerben észlelt hiba esetén azonnal szóljon a könyvtárosnak.
A használó nem sértheti meg a kulturális intézmény követelményeit, erkölcsi elvárásait. A használó felel a vonatkozó törvények betartásáért. A könyvtár nem vállal felelősséget a használó esetleges jogszabály sértései miatt.

A könyvtárhasználók kötelezettségei

A könyvtárhasználó számára a ruhatár használata kötelező és díjtalan. A kölcsönző térbe való belépés előtt – időjárástól függően - posztópapucs felvétele kötelező. Mivel értéktárgyaiért (személyi iratok, pénz) nem vállalunk felelősséget, azokat magával viheti maximum egy 20x30 cm-es táskában. Az olvasói térbe ezen kívül csak jegyzeteit, írószereit viheti be illetve saját laptop használata megengedett. A wifi szolgáltatás térítésköteles, melynek díja megegyezik az internet-használat díjával.
A kölcsönzői térben kikölcsönzött vagy saját illetve más könyvtárból származó dokumentumok csak könyvtárosi engedéllyel vihetők az olvasó terembe.
Az intézmény nyilvános tereiben étkezni tilos!
Dohányozni a könyvtár egész területén tilos! Kijelölt dohányzóhely az épületeken kívül.

Késedelmi díj.

A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért – példányonként, naponta – késedelmi díjat számolunk fel, melynek összege dokumentum típusonként változó.
A dokumentum kölcsönzési határidejének lejártára figyelmeztetést kap a kölcsönző (3 alkalommal), amelynek kezelési költségét áthárítjuk az érintettre.
Ha a felszólítások után a könyvtárhasználó 2 héten belül nem szolgáltatja vissza a dokumentumot, a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el.

Kártérítés:

A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni.
Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.
A használónak a gyűjteményben okozott kárért, megrongált és vissza nem hozott dokumentumokért kártérítést kell fizetnie, melynek módja:

 • A megrongált vagy elveszett dokumentummal azonos kiadású példány, ha az nem szerezhető be más kiadású példányának megvásárlása.

 • Ha a dokumentum nem szerezhető be, azt az aktuális forgalmi értéken kell megtéríteni.

A társadalmi, vagyon elleni károkozásért a könyvtár szabálysértési vagy büntető feljelentést tesz, illetve a költségek áthárítása mellett polgári peres eljárást indít.
A könyvtár használatát sértő magatartás a könyvtári látogatás- és tagság felfüggesztésével esetleg végleges kizárással jár.

Térségi szolgáltatások

A könyvtár a községi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás alapján ellátó rendszeri szolgáltatást biztosít a települési könyvtárak számára.
A Körmendi Többcélú Kistérségi Társulással 2005-ben a korábbi községekkel kötött ellátórendszeri megállapodásra épülve mozgókönyvtári szolgáltatást biztosít a térség Települései számára.
Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulással 2007-ben a korábbi községekkel kötött ellátórendszeri megállapodásra épülve mozgókönyvtári szolgáltatást biztosít a térség települései számára.
A könyvtár a megállapodások alapján meghatározott szolgáltatási feladatokat (új dokumentumok vásárlása, feldolgozása, elosztása, kiszállítása, csere-állomány tervszerű mozgatása, állományellenőrzés, retrospektív feltárás stb.) az éves szinten rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával biztosítja.

Egyéb szabályok

A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjait mindig az adott évre vonatkozó díjszabás tartalmazza, mely az 1. számú melléklet.
Az ellátórendszeri tagdíj mértékét a 2. számú melléklet szabályozza, melynek fizetése a többcélú kistérségi társulásokkal kötött együttműködési megállapodások alapján, míg a mozgókönyvtári normatíva fedezi a szolgáltatás költségeit, addig határozatlan időre felfüggesztésre került.
A könyvtár használata során felmerülő észrevételeket, javaslatokat kérjük jelezni a könyvtár vezetése felé.
A jelen „A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata” ……………………..-n lép életbe.


Mecsériné Doktor Rozália

könyvtári igazgató helyettes

1. számú melléklet

Faludi Ferenc Könyvtár
Könyvtárhasználati- és szolgáltatási díjak

 

Beiratkozási díj:
- Felnőtteknek 1.400.-Ft
- Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek és nyugdíjasoknak 700.-Ft
- A 16 éven aluli és a 70 éven felüli olvasóknak, a körmendi oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, valamint a közgyűjtemények- és a helyi közművelődési intézmény dolgozóinak (igazolvány felmutatása mellett): díjtalan
- Napijegy: 100.-Ft

Videokazetták és DVD-k kölcsönzése:

A könyvtárba beiratkozott olvasók 1.000.-Ft/hó videotári beiratkozási díj ellenében kölcsönözhetnek alkalmanként:
- 3 db videokazettát vagy
- 3 db DVD-t, vagy
- 3 db vegyesen. Hosszabbítási lehetőség nincs.

Előjegyzés, értesítés: postai szabvány levélküldemény díja / alkalom

Késedelmi díjak:
A határidőre vissza nem hozott dokumentumok után késedelmi díjat és kezelési költséget számolunk fel. Késedelmi díj esetén a felszólítás postai költségeit az olvasónak kell megtéríteni.

Könyv:

 • Az első felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 10.-Ft + 110.-Ft kezelési költség
 • A második felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 10.-Ft + 220.-Ft kezelési költség
 • A harmadik felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 10.-Ft + 330.-Ft kezelési költség
 • A tértivevényes felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 10.-Ft + 655.-Ft kezelési költség

Hangzó dokumentum és folyóirat CD-ROM melléklettel:

 • Az első felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 50.-Ft + 110.-Ft kezelési költség
 • A második felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 50.-Ft + 220.-Ft kezelési költség
 • A harmadik felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 50.-Ft + 330.-Ft kezelési költség
 • A tértivevényes felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 50.-Ft + 655.-Ft kezelési költség

Videokazetta és DVD:

 • Az első felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 100.-Ft + 110.-Ft kezelési költség
 • A második felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 100.-Ft + 220.-Ft kezelési költség
 • A harmadik felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 100.-Ft + 330.-Ft kezelési költség
 • A tértivevényes felszólítás után, a lejárat napjától naponta és darabonként 100.-Ft + 655.-Ft kezelési költség

Fénymásolás:

 • A/4-es méret fekete-fehér 15.-Ft/másolat
 • A/4-es méret színes 120.-Ft/másolat
 • A/3-as méret fekete-fehér 20.-Ft/másolat
 • A/3-as méret színes 220.-Ft/másolat

Nyomtatás számítógépes adatbázisból:

 • szöveg 30.-Ft/oldal
 • kép (fekete-fehér) a lap 50%-ig: 60.-Ft/oldal
 • kép (fekete-fehér) a lap 50%-a feletti terjedelmű 100.-Ft/oldal
 • színes nyomtatás esetén az árak megegyeznek a fénymásolási díjaknál megadottakkal.

Szkennelés:50.-Ft/kép

Digitális fényképezés a felhasználó saját eszközével: 30.-Ft/oldal

Könyvtárközi kölcsönzés:Postaköltség + a szolgáltató könyvtár díjszabása szerint

Elveszett olvasójegy pótlása: 200.-Ft

Telefax

-küldése:
- Belföldre: 200.-Ft/oldal
- Külföldre:

 • 1. díjzóna: 500.-Ft/oldal
 • 2. díjzóna: 700.-Ft/oldal
 • 3. díjzóna: 1000.-Ft/oldal

- fogadása: 100.-Ft/oldal

- bizonylat készítése az elküldésről 15.-Ft/oldal

Internet-használat díja: 140.-Ft/óra (70.-Ft/félóra)

Másolás számítógépről (lemez ára): 200.-Ft/db

2. számú melléklet

Faludi Ferenc Könyvtár
Ellátórendszeri tagdíjak

 

A tagdíj megállapításának mértékét a településen élők száma határozza meg.

0 - 300 fő 5.000.-Ft/év

301 - 600 fő 6.000.-Ft/év

601 - 1000 fő 7.000.-Ft/év

1001 - 8.000.-Ft

 

Kivonat Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………… ülésének jegyzőkönyvéből.

……… . számú határozat

Search

SZIKLA login


Közösség